Δελτίο Τύπου, Ιανουάριος, 2018

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" ανέλαβε τον καθαρισμό των γραφείων και κτηρίων της Περιφέρειας Αττικής.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι της ανατέθηκε (Απόφαση Ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 62ΨΔ7Λ7-Β8Ψ) η καθαριότητα των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών) επί της Λ. Μεσογείων 156.

Η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται συμπαραστάτης στο εγχείρημα μας και μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Συμβούλου Κεντρικού Τομέα Αθηνών κας Μ. Χριστάκη, στηρίζει έμπρακτα την αλλαγή του παραδείγματος στην εργασιακή επανένταξη αναθέτοντας την καθαριότητα των χώρων τους σε μια επιχείρηση που στοχεύει στην κοινωνική ανταποδοτικότητα και την συνεργασία, προβάλλοντας έναν άλλο τρόπο ζωής, ένα διαφορετικό σύστημα αξιών.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" επενδύοντας στην ομαδική προσπάθεια και με βασικά της εφόδια την ελπίδα, την αγάπη για το κοινό καλό και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τρόπο ασφαλή και φιλικό στο περιβάλλον, προσβλέπει σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας και με την Περιφέρεια Αττικής.


Δελτίο Τύπου, 22.11.2017, Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΕ KWO DO

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" αναλαμβάνει τον καθαρισμού του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΤΑΕ KWO DO 22-26/11/2017.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης Άνω Λιοσίων κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΤΑΕ KWO DO 2017 που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΕ KWO DO, από 22/11/2017 έως 26/11/2017.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" δεσμεύεται να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, προσβλέποντας σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.


Δελτίο Τύπου, G1 Athens 2017 ΤΑΕ KWO DO. 16.11.2017

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" αναλαμβάνει τον καθαρισμού του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης κατά τη διάρκεια του G1 Athens 2017 ΤΑΕ KWO DO 16-19/11/2017.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης Άνω Λιοσίων κατά τη διάρκεια των αγώνων του G1 Athens 2017 ΤΑΕ KWO DO που διοργανώνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΕ KWO DO, από 16/11/2017 έως 19/11/2017.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" δεσμεύεται να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, προσβλέποντας σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.

Δελτίο Τύπου 23/10/17 Π.Ο.Κ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" αναλαμβάνει τον καθαρισμού του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος kick-boxing 2017.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης Άνω Λιοσίων κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος kick-boxing νέων κάτω των 18 ετών που διοργανώνεται από τη Πανελλήνια ομοσπονδία kick-boxing, από 20/10/2017 έως 22/10/2017.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" δεσμεύεται να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, προσβλέποντας σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.


Δελτίο Τύπου ( Κάριτας Ελλάς )Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" ανέλαβε τον καθαρισμό του κτηρίου της "Κάριτας Ελλάς".

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό του κτηρίου της "Κάριτας Ελλάς" στον Νέο Κόσμο.
Η "Κάριτας Ελλάς" είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα από το 1976 και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος (βλ. http://www.caritas.gr). 
Η "Κάριτας", σε κάθε δράση της, έχει δύο αποδέκτες: τους φτωχούς και την κοινότητα και με την πρωτοβουλία της ανάθεσης της καθαριότητας στους "Νέους Ορίζοντες" στηρίζει το εγχείρημα μας, που σπάει τους φραγμούς και συμβάλλει με αυτή της τη στάση στην ιδέα των Μ.Κ.Ο. που πραγματώνουν το όραμα της ενεργού συμμετοχής έτσι ώστε οι άνθρωποι και η κοινότητα να ευαισθητοποιούνται και να εμπλέκονται στην βοήθεια προς τον συνάνθρωπο.
Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" δεσμεύεται να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, προσβλέποντας σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.


Δελτίο Τύπου, Δήμου Αθηναίων με Νέοι Ορίζοντες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Στις 9/06/20117 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση «Προετοιμασία και συσκευασία τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ» μεταξύ Δήμου Αθηναίων εκπροσωπούμενο από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας του Δήμου Αθηναίων κ. Μαρία Στρατηγάκη και της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της κ. Παναγιώτη Φραγκιά.

Το αντικείμενο και ο σκοπός της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και συσκευασίας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής και η διανομή τους στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή στους ωφελούμενους Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

Η συνεργασία μεταξύ φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αποβλέπει στην ανακούφιση χειρότερων μορφών φτώχειας, προάγοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όσο και των οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων μας.          
                                                       
                                          ΔΕΙΤΕ  VIDEO ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΔΩ


Δελτίο Τύπου Ιούνιος 2017 ( Γεωπονικό Πανεπιστήμιο )

 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 4ου ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεπές στην προσπάθεια προώθησης κοινωνικής πολιτικής ενάντια στην ανισότητα και σε συνέχεια της προηγούμενης καλής συνεργασίας επέλεξαν να αναθέσουν στην Κοιν.Σ.Επ <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> τις υπηρεσίες καθαρισμού για το χώρο του Συνεδριακού Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου στα πλαίσια του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας το οποίο έλαβε χώρα στις 9-10-11 Ιουνίου του 2017.

Οι <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> με την ιδιότητα της μοναδικής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης ταυτίζεται με τη θεματική του Συνεδρίου σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αφορούν στη διεύρυνση και της κοινωνικής αλληλεγγύης ως ευρύτερη μορφή οικονομίας και εμπορίου. Με αυτή την απόφαση επιλογής το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας αναφορικά στην επανένταξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας, αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η Κοιν.Σ.Επ από την αρχή της ίδρυσης της


Δελτίο Τύπου Ιούνιος 2017 ( ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ )

Η Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στο πλευρό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

H Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, συνεπής στη προώθηση μιας κοινωνικής πολιτικής βασισμένης στη λογική του θετικού αθροίσματος, για πρώτη φορά αναθέτει τις εργασίες καθαρισμού του κτιρίου της αρχής που στεγάζεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 17, στην Αθήνα, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Η σύμβαση ανάθεσης έργου αφορά στο διάστημα από 06.06.2017 έως 05.06.2018. Ο θεσμός καθιερώθηκε με τον σχετικό ιδρυτικό νόμο το 1997 και δραστηριοποιείται στη διεύρυνση λύσεων μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης προκειμένου όλοι οι πολίτες να χαίρουν ίδιας αναγνώρισης από τους δημόσιους και κρατικούς μηχανισμούς ανεξάρτητα από το που προέρχονται.

O Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί σημαντικό αρωγό στη προάσπιση των ίσων δικαιωμάτων, ειδικότερα σε περιπτώσεις δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης αναφορικά με παιδιά και ευπαθείς ομάδες. Πάνω σε αυτή τη βάση στήριξης και προστασίας των δημιουργικών πρωτοβουλιών από μέρους ευάλωτων ομάδων βασίζεται και η επερχόμενη συνεργασία με τη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση <<ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>>, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» υποστηρίζεται από το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά.

Συνεπώς, σε μια εποχή που μαστίζεται τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από τις ολοένα αυξανόμενες ανισότητες ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτοντας τη καθαριότητα των χώρων του στους <<Νέους Ορίζοντες>> συμπράττει ενεργά στη προσπάθεια της Κοιν.Σ.Επ τόσο για την επαγγελματική όσο και την κοινωνική αποκατάσταση ατόμων που αντιμετωπίζουν καθημερινά φαινόμενα όπως είναι η κοινωνική απομόνωση και η οικονομική ανέχεια.

Επιπλέον συμβάλλει στην αποδυνάμωση του κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού και ομοίως στην προσπάθεια άρσης των αδιεξόδων των ατόμων αυτών σε νευραλγικούς τομείς του κοινωνικού και εργασιακού πεδίου. Από την πλευρά τους οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», εξοπλισμένοι με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και μηχανήματα, είναι σε θέση να αναλάβουν κάθε μορφή σχετικής εργασίας και να ανταπεξέλθουν στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρου σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό σε βάθος χρόνου καθώς ευελπιστούν στην ευόδωση μιας μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συνεργασίας.


Δελτίο Τύπου Μάιος, 2017 ( Σ ΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ )

Συμμετοχή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Σ ΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, το οποίο για το έτος 2017 είχε ως θεματική τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες: Συνέργειες και Προοπτικές και έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Τιτάνια την 31η Μαρτίου και 1η Απριλίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον επιστημονικό φορέα ‘’Ξένιος Πόλις’’ και από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Το εύρος του είναι εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους καθόσον το στηρίζει πληθώρα αναγνωρισμένων – σχετικά με το κοινωνικό τους έργο- φορέων. Στο ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017 συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές από 14 Ευρωπαϊκές χώρες καθώς επίσης εκπρόσωποι από 31 ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς με στόχο να παρουσιάσουν πορίσματα, έρευνες και πρακτικές αναφορικά με την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που αποτελούν μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας όπως η ανεργία, το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα καθώς και πολιτικές για τη προστασία των ευάλωτων ομάδων που δημιουργούνται υπό αυτές τις συνθήκες.


Δελτίο Τύπου ( Υπουργείο Εργασίας ) Απρίλιος 2017

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλευρό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για πρώτη φορά αναθέτει τις εργασίες καθαρισμού του κτιρίου που στεγάζεται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Η σύμβαση ανάθεσης έργου αφορά το διάστημα 1/04/2017 - 31/12/2017. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) άρχισε να λειτουργεί από 1-7-1999 ως μια νέα υπηρεσία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» υποστηρίζεται από το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά. Κύριος στόχος δημιουργίας αυτής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ήταν η στήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσω της ενεργής τους ένταξης στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή, διεκδικώντας μίαν ίση ευκαιρία να συμμετέχουν με αξιοπρέπεια και ίσους όρους στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση στην κοινωνία στην οποία διαβιούν.

Σε μια εποχή που το αύριο φαντάζει αβέβαιο για όλους, πολλώ δε μάλλον για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ένας θεσμός με ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, με την επιλογή του δηλώνει και επίσημα την έμπρακτη στήριξη στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. Επιπλέον συμβάλλει στην αποδυνάμωση του κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού και συντελεί στην ενίσχυση και την ανάκαμψη ατόμων που αντιμετωπίζουν καθημερινά ανηλεή φαινόμενα όπως είναι η κοινωνική απομόνωση και η οικονομική ανέχεια. Με αυτό το τρόπο συμπράττει στην προσπάθεια άρσης των αδιεξόδων τους σε νευραλγικούς τομείς του κοινωνικού και εργασιακού πεδίου.

Από την πλευρά τους οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» εξοπλισμένοι με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και μηχανήματα είναι σε θέση να αναλάβουν κάθε μορφή σχετικής εργασίας καθώς και να ανταπεξέλθουν στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρου οικονομικά και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» προσπαθώντας να διατηρήσουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό σε βάθος χρόνου και με αμείωτο το αίσθημα της ευθύνης που έχουν αναλάβει, ευελπιστούν στην ευόδωση μιας μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συνεργασίας.