Δελτίο Τύπου ( Κάριτας Ελλάς )Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" ανέλαβε τον καθαρισμό του κτηρίου της "Κάριτας Ελλάς".

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό του κτηρίου της "Κάριτας Ελλάς" στον Νέο Κόσμο.
Η "Κάριτας Ελλάς" είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα από το 1976 και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος (βλ. http://www.caritas.gr). 
Η "Κάριτας", σε κάθε δράση της, έχει δύο αποδέκτες: τους φτωχούς και την κοινότητα και με την πρωτοβουλία της ανάθεσης της καθαριότητας στους "Νέους Ορίζοντες" στηρίζει το εγχείρημα μας, που σπάει τους φραγμούς και συμβάλλει με αυτή της τη στάση στην ιδέα των Μ.Κ.Ο. που πραγματώνουν το όραμα της ενεργού συμμετοχής έτσι ώστε οι άνθρωποι και η κοινότητα να ευαισθητοποιούνται και να εμπλέκονται στην βοήθεια προς τον συνάνθρωπο.
Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" δεσμεύεται να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, προσβλέποντας σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.


Δελτίο Τύπου, Δήμου Αθηναίων με Νέοι Ορίζοντες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Στις 9/06/20117 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση «Προετοιμασία και συσκευασία τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ» μεταξύ Δήμου Αθηναίων εκπροσωπούμενο από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας του Δήμου Αθηναίων κ. Μαρία Στρατηγάκη και της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της κ. Παναγιώτη Φραγκιά.

Το αντικείμενο και ο σκοπός της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και συσκευασίας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής και η διανομή τους στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή στους ωφελούμενους Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

Η συνεργασία μεταξύ φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αποβλέπει στην ανακούφιση χειρότερων μορφών φτώχειας, προάγοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όσο και των οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων μας.          
                                                       
                                          ΔΕΙΤΕ  VIDEO ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΔΩ


Δελτίο Τύπου Ιούνιος 2017 ( Γεωπονικό Πανεπιστήμιο )

 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 4ου ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεπές στην προσπάθεια προώθησης κοινωνικής πολιτικής ενάντια στην ανισότητα και σε συνέχεια της προηγούμενης καλής συνεργασίας επέλεξαν να αναθέσουν στην Κοιν.Σ.Επ <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> τις υπηρεσίες καθαρισμού για το χώρο του Συνεδριακού Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου στα πλαίσια του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας το οποίο έλαβε χώρα στις 9-10-11 Ιουνίου του 2017.

Οι <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> με την ιδιότητα της μοναδικής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης ταυτίζεται με τη θεματική του Συνεδρίου σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αφορούν στη διεύρυνση και της κοινωνικής αλληλεγγύης ως ευρύτερη μορφή οικονομίας και εμπορίου. Με αυτή την απόφαση επιλογής το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας αναφορικά στην επανένταξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας, αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η Κοιν.Σ.Επ από την αρχή της ίδρυσης της


Δελτίο Τύπου Ιούνιος 2017 ( ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ )

Η Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στο πλευρό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

H Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, συνεπής στη προώθηση μιας κοινωνικής πολιτικής βασισμένης στη λογική του θετικού αθροίσματος, για πρώτη φορά αναθέτει τις εργασίες καθαρισμού του κτιρίου της αρχής που στεγάζεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 17, στην Αθήνα, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Η σύμβαση ανάθεσης έργου αφορά στο διάστημα από 06.06.2017 έως 05.06.2018. Ο θεσμός καθιερώθηκε με τον σχετικό ιδρυτικό νόμο το 1997 και δραστηριοποιείται στη διεύρυνση λύσεων μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης προκειμένου όλοι οι πολίτες να χαίρουν ίδιας αναγνώρισης από τους δημόσιους και κρατικούς μηχανισμούς ανεξάρτητα από το που προέρχονται.

O Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί σημαντικό αρωγό στη προάσπιση των ίσων δικαιωμάτων, ειδικότερα σε περιπτώσεις δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης αναφορικά με παιδιά και ευπαθείς ομάδες. Πάνω σε αυτή τη βάση στήριξης και προστασίας των δημιουργικών πρωτοβουλιών από μέρους ευάλωτων ομάδων βασίζεται και η επερχόμενη συνεργασία με τη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση <<ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>>, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» υποστηρίζεται από το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά.

Συνεπώς, σε μια εποχή που μαστίζεται τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από τις ολοένα αυξανόμενες ανισότητες ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτοντας τη καθαριότητα των χώρων του στους <<Νέους Ορίζοντες>> συμπράττει ενεργά στη προσπάθεια της Κοιν.Σ.Επ τόσο για την επαγγελματική όσο και την κοινωνική αποκατάσταση ατόμων που αντιμετωπίζουν καθημερινά φαινόμενα όπως είναι η κοινωνική απομόνωση και η οικονομική ανέχεια.

Επιπλέον συμβάλλει στην αποδυνάμωση του κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού και ομοίως στην προσπάθεια άρσης των αδιεξόδων των ατόμων αυτών σε νευραλγικούς τομείς του κοινωνικού και εργασιακού πεδίου. Από την πλευρά τους οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», εξοπλισμένοι με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και μηχανήματα, είναι σε θέση να αναλάβουν κάθε μορφή σχετικής εργασίας και να ανταπεξέλθουν στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρου σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό σε βάθος χρόνου καθώς ευελπιστούν στην ευόδωση μιας μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συνεργασίας.


Δελτίο Τύπου Μάιος, 2017 ( Σ ΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ )

Συμμετοχή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Σ ΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, το οποίο για το έτος 2017 είχε ως θεματική τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες: Συνέργειες και Προοπτικές και έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Τιτάνια την 31η Μαρτίου και 1η Απριλίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον επιστημονικό φορέα ‘’Ξένιος Πόλις’’ και από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Το εύρος του είναι εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους καθόσον το στηρίζει πληθώρα αναγνωρισμένων – σχετικά με το κοινωνικό τους έργο- φορέων. Στο ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017 συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές από 14 Ευρωπαϊκές χώρες καθώς επίσης εκπρόσωποι από 31 ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς με στόχο να παρουσιάσουν πορίσματα, έρευνες και πρακτικές αναφορικά με την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που αποτελούν μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας όπως η ανεργία, το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα καθώς και πολιτικές για τη προστασία των ευάλωτων ομάδων που δημιουργούνται υπό αυτές τις συνθήκες.


Δελτίο Τύπου ( Υπουργείο Εργασίας ) Απρίλιος 2017

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλευρό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για πρώτη φορά αναθέτει τις εργασίες καθαρισμού του κτιρίου που στεγάζεται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Η σύμβαση ανάθεσης έργου αφορά το διάστημα 1/04/2017 - 31/12/2017. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) άρχισε να λειτουργεί από 1-7-1999 ως μια νέα υπηρεσία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» υποστηρίζεται από το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά. Κύριος στόχος δημιουργίας αυτής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ήταν η στήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσω της ενεργής τους ένταξης στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή, διεκδικώντας μίαν ίση ευκαιρία να συμμετέχουν με αξιοπρέπεια και ίσους όρους στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση στην κοινωνία στην οποία διαβιούν.

Σε μια εποχή που το αύριο φαντάζει αβέβαιο για όλους, πολλώ δε μάλλον για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ένας θεσμός με ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, με την επιλογή του δηλώνει και επίσημα την έμπρακτη στήριξη στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. Επιπλέον συμβάλλει στην αποδυνάμωση του κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού και συντελεί στην ενίσχυση και την ανάκαμψη ατόμων που αντιμετωπίζουν καθημερινά ανηλεή φαινόμενα όπως είναι η κοινωνική απομόνωση και η οικονομική ανέχεια. Με αυτό το τρόπο συμπράττει στην προσπάθεια άρσης των αδιεξόδων τους σε νευραλγικούς τομείς του κοινωνικού και εργασιακού πεδίου.

Από την πλευρά τους οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» εξοπλισμένοι με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και μηχανήματα είναι σε θέση να αναλάβουν κάθε μορφή σχετικής εργασίας καθώς και να ανταπεξέλθουν στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρου οικονομικά και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» προσπαθώντας να διατηρήσουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό σε βάθος χρόνου και με αμείωτο το αίσθημα της ευθύνης που έχουν αναλάβει, ευελπιστούν στην ευόδωση μιας μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συνεργασίας.


Δελτίο Τύπου ( DOCUMENTA ) Απρίλιος 2017

Η έκθεση σύγχρονης τέχνης DOCUMENTA αναθέτει την καθαριότητα των χώρων της στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ‘’ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ’’

Οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με το διεθνούς φήμης πολιτιστικό φορέα documenta und Museum Fridericianum gGmbH, υπεύθυνο για τη διοργάνωση της διάσημης πλέον έκθεσης σύγχρονης τέχνης DOCUMENTA, αναλαμβάνοντας την καθαριότητα του Ιδρύματος Τσαρούχη στην οδό Πλουτάρχου στο Μαρούσι, των εργαστηρίων που βρίσκονται στις οδούς Αρχιμήδους στη Καλλιθέα, Τοσίτσα και Ζαΐμη στα Εξάρχεια και στην οδό Φυλασίων στα Πετράλωνα.

Καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά στην πενηντάχρονη ιστορία του θεσμού που κάποια άλλη πόλη εκτός από το Κάσελ της Γερμανίας θα συν-φιλοξενήσει την τόσο μεγάλης κλίμακας και καλλιτεχνικής εμβέλειας έκθεση, οι ‘’Νέοι Ορίζοντες’’, αποτελώντας τη πρώτη πανελλαδικά και τρίτη πανευρωπαϊκά Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χαιρετίζει αυτή τη νέα συνεργασία και δεσμεύεται να κρατήσει υψηλό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

Η DOCUMENTA, έχει τις ρίζες της στη μεταπολεμική Γερμανία του 1955 έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε από τον Άρνολντ Μπόντε και διοργανώνεται έκτοτε ανά πέντε χρόνια. Εκτός από το τεράστιο εύρος της πολιτιστικής της διάστασης, σκοπός της έκθεσης είναι να προωθεί τα ιδανικά της δημοκρατίας και της ελευθερίας, αξιών που αποτελούν τον πυρήνα εξέλιξης της εκάστοτε κοινωνίας.

Σταθερό πυλώνα έμπνευσης των καλλιτεχνών που συμμετέχουν είναι η θεωρία του Γάλλου φιλόσοφου Μισέλ Φουκώ περί ελευθερίας ‘’όχι ως ατομική ιδιοκτησία, ούτε ως φυσικό δικαίωμα, αλλά ως πρακτική’’. Η έκθεση έπεται να εξαπλωθεί σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους στην Ελληνική πρωτεύουσα, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν είναι ακόμη γνωστός, και θα αποτελέσει αδιαμφισβήτητα μια σημαντική καμπή στα χρονικά των καλλιτεχνικών δρώμενων στην Αθήνα.

Σε απόλυτη συμφωνία με τα ιδεατά της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης που πρεσβεύει η συγκεκριμένη διοργάνωση έρχεται να προστεθεί η συνεργασία με τους «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Η Κοιν.Σ.Επ. υποστηρίζεται από το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριο λόγο δημιουργίας της αποτέλεσε η στήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσω της ενεργής τους ένταξης στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή, διεκδικώντας μίαν ίση ευκαιρία να συμμετέχουν με αξιοπρέπεια και ίσους όρους στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση στην κοινωνία στην οποία διαβιούν.

Ως εκ τούτου οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» προασπίζονται έμπρακτα τα κοινωνικά ιδεώδη περί ίσων ευκαιριών, άρσης των κοινωνικών αποκλεισμών και στερεοτύπων. Τα DOCUMENTA πλέον συμβάλλουν σε αυτή τη προσπάθεια αποδυνάμωσης του κοινωνικού στιγματισμού και της οικονομικής ανέχειας, που συχνότατα μαστίζουν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, και συμπράττει στη προσπάθεια απάλειψης των αδιεξόδων τους σε νευραλγικούς τομείς, όπως αυτοί του κοινωνικού και εργασιακού πεδίου.

Επιπρόσθετα, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, ούσα εξοπλισμένη με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και μηχανήματα, είναι σε θέση να αναλάβει κάθε μορφή σχετικής εργασίας καθώς και να ανταπεξέλθει στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρου οικονομικά και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», προσπαθώντας να διατηρήσουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό σε βάθος χρόνου και με αμείωτο το αίσθημα της ευθύνης που έχουν αναλάβει, ευελπιστούν στην ευόδωση μιας εποικοδομητικής συνεργασίας.
Δελτίο Τύπου Νέοι Ορίζοντες Μάρτιος 2017

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ανανεώνει για τέταρτη συνεχόμενη φορά τη συνεργασία τους με την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. Ένταξης «Νέοι Ορίζοντες», από τον Μάρτιο (23-3-2017) έως το τέλος του έτους (29-12-2017) και αναθέτουν στους «Νέους Ορίζοντες» τον καθαρισμό των κτηριακών τους εγκαταστάσεων.

Ο πολύ σημαντικός αυτός φορέας εκπαίδευσης με τη σταθερή επιλογή του δηλώνει αρωγός και συμπαραστάτης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Επιπρόσθετα βοηθάει στη δύσκολη προσπάθεια επανένταξης των ομάδων αυτών στην απαιτητική σύγχρονη κοινωνία, παρά τις αντιξοότητες των καιρών. Παράλληλα παρέχει μια ευκαιρία εργασίας σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, αποβλέποντας σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης κοινωνικών ανισοτήτων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων, τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.


«Ανάθεση Καθαριότητας του WELCOMMON» Δελτίο Τύπου Φεβρουάριος, 2017

 Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Νέοι Ορίζοντες», έπειτα από την επιτυχημένη και γόνιμη συνεργασία (έως 31/12/2016) που είχε με τον Άνεμο Ανανέωσης- ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για την Κοινωνική και Πράσινη Οικονομία, την Καινοτομία, τον Πολιτισμό και τη συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την επανεγκατάσταση των προσφύγων “το έργο Welcommon”, μέρος της οποίας έχει αναλάβει συμβατικά η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ανανεώνει τη συνεργασία της μέχρι και την 30/4/2017.

Το έργο και πάλι ανατέθηκε στην Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» και υπογράφθηκε Σύμβαση μεταξύ της Κοιν.Σ.Ε.π. «Άνεμος Ανανέωσης» και της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ( 1η Ιανουαρίου 2017) έως και 30/4/2017.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», αποτελεί κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση "ένταξης" και έχει ως στόχο την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και στον τομέα δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων. Αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», με προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση και προσφέροντας την καλύτερη δυνατή οικονομική λύση, με σεβασμό στον πελάτη τους και πιστοί στο επίπεδο ποιότητας του έργου τους, χαιρετίζουν και αυτή, τη νέα συνεργασία και προσβλέπουν σε μία μακροχρόνια συνεργασία και σε άλλα έργα και η οποία θα βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, όπως ακριβώς συμβαίνει μέχρι σήμερα.


Επανένταξη αποφυλακισμένων _ΥΔΔΑΔ_12/2016

Στις 19 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο Crowne Plaza Athens City Centre Συνάντηση Εργασίας με θεματική: «Απόψεις, τοποθετήσεις και προτάσεις για την επαγγελματική επανένταξη των αποφυλακισμένων στην Ελλάδα» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής σε συνεργασία με τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος της Ελλάδας (VS/2015/0039).

Στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας και των κεντρικών ομιλιών της αναπτύχθηκαν αξιόλογες ομιλίες από τον Υπουργό ΔΔΑΔ κο. Σ. Κοντονή , τον κο. G. Walchshofer, Δικαστή και Μόνιμο Εμπειρογνώμων της Αυστριακής Τεχνικής Βοήθειας του Υπουργείου και από τον κο. Ε. Φυτράκη Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας με θέμα ομιλίας «Κοιν.Σ.Επ. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Ένα επιτυχημένο παράδειγμα ένταξης ευάλωτης ομάδας» από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Κοιν.Σ.Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Παναγιώτη Φραγκιά και σε συνδυασμό με την ομιλία της Φωτεινής Μηλιώνη, Διευθύντρια Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακισμένων «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Ν.Π.Ι.Δ. έγινε μια κομβική συζήτηση και μετατοπίστηκε το ενδιαφέρον από την κοινωνική αλληλεγγύη στην αγορά εργασίας μέσα από το ζωντανό παράδειγμα των «ΝΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ» που ήταν η αφορμή για συζήτηση, ανατροφοδότηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, απόψεων και μελλοντικών προτάσεων, καθώς οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» αποτελούν το ζωντανό και πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής στη Χώρα μας!

Η ημερίδα αποδείχτηκε σημαντική και άκρως εποικοδομητική καθώς ανταλλάχθηκαν απόψεις για ζητήματα και απορίες που προέκυψαν για την κοινωνική οικονομία, την εργασιακή και κοινωνική αποκατάσταση και την ενσωμάτωση των κοινωνικά αποκλεισμένων (έγκλειστοι, αποφυλακισμένοι και ευάλωτες ομάδες) από όλους τους φορείς που συμμετείχαν. Οι προτάσεις, οι ιδέες και οι μελλοντικές σκέψεις ήταν πολλές, σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Όμως η σπουδαιότερη πρόταση ήταν να επαναληφθούν και άλλες συναντήσεις εργασίας με το νέο χρόνο για να τεθούν σε εφαρμογή όσες περισσότερες προτάσεις εισακούστηκαν είναι εφικτές και υλοποιήσιμες!


Με την ευχή όλων μας από την Κοιν.Σ.Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» η ευόδωση των περισσότερων